منوی اصلی
نظرسنجی

عنوان مقاله . مقايسۀ¬ شيوع اختلال استرس پس از سانحه، 18 ماه بعد از زلزله بم در دو شهر بم و كرمان
نوع مقاله : پژوهشی
موضوع مقاله : پژوهشی
نویسندگان : *3: علي پاشا ميثمي , 1: عليرضا عيوضي , 2: احمدعلي نوربالا
* Meysamie@tums.ac.ir
 
چکیده :

مقدمه: اختلال استرس پس از سانحه، شايع‌ترين مشکل رواني پس از بلايا و حوادث است. از آنجا که مطالعات بومي در اين زمينه چندان نیست، لذا پژوهش حاضر به بررسي مقايسه­اي شيوع اختلال استرس پس از سانحه، 18 ماه بعد از زلزله در دو شهر بم و کرمان پرداخته است.

روش: اين مطالعه از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی- تحليلي و مقطعي بوده است. 422 نفر به تفکيک 205 نفر از کرمان و 217 نفر از بم به روش خوشه­اي طبقه‌بندي شده در سه گروه سني بالغين جوان، بالغين و افراد مسن انتخاب شدند، سپس با استفاده از دو پرسشنامۀ اختلال استرس پس از سانحه (واتسون) و اطلاعات فردي داده‌هاي لازم جمع‌آوری شد.

يافته‌ها: شيوع تمامي موارد اختلال استرس پس از سانحه در پاسخ­دهندگان دو شهر بم و کرمان به ترتيب 66.7 درصد (دامنه اطمينان 95 درصد 60.2 تا 73.1 درصد) و 57.1 درصد (دامنه اطمينان 95 درصد 50.3 تا 63.8 درصد) بود (0.045=p) و ميزان شيوع اختلال استرس پس از سانحۀ متوسط و شديد در بم حدود 59.0 درصد (دامنه اطمينان 95 درصد 52.3 تا 65.7 درصد) و در شهر کرمان اين ميزان حدود 35.1 درصد (دامنه اطمينان 95 درصد 28.6 تا 41.7 درصد) مي­باشد. (0.001p<) همچنين ميزان شيوع اختلال استرس پس از سانحۀ خفيف در بم حدود 7.7 درصد و در شهر کرمان 22.0 درصد برآورد شد. (0.001p<) ارتباط معني دار آماري در ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه در پاسخ‌دهندگان در دو شهر بم و کرمان بر اساس جنسيت و گروه­هاي سني مشاهده نشد..

بحث و نتيجه‌گيري: در زمان انجام مطالعه و با گذشت يک سال و نيم از زلزلۀ بم، اختلال استرس پس از سانحه شهر کرمان که در مجاورت اين شهر قرار داشت با وجود عدم خرابي منازل و ساختمان‌ها و مرگ و مير شديد اگرچه به طور معني‌داري از شهر بم پايين‌تر است، اما همچنان در سطحي بالا قرار دارد، اين عارضه روند مزمن داشته و برای کاهش آن ساکنان هر دو شهر نيازمند اقدامات و مداخلات مناسب بيشتري می‌باشند

چکیده انگلیسی:

Background: post-traumatic stress disorder (PTSD) is the most common psychological problems after disasters and due to lack of local studies in this field this study was conducted to determine the comparison of PTSD, 18 months after this earthquake in Bam and Kerman.

Methods: This study was a cross-sectional study with a sample size of 422 person (205 people from Bam and 217 from Kerman) with stratified cluster sampling in three age groups: young adults, adults and elderly, PTSD (Watson) and personal information questionnaires used for data gathering..

Results: The accumulative prevalence of PTSD in respondents of Bam and Kerman were 66.7% and 57.1% respectively (p=0.045), and the prevalence of moderate to severe PTSD in respondents of Bam and Kerman were about 58.9% and 35.1% respectively (p<0.001). Furthermore, the prevalence of minor PTSD in Bam and Kerman were about 7.7% and 21.9%, respectively (p<0.001).

Comparison of the prevalence of PTSD in the city of Bam and Kerman according to gender and different age groups showed no statistically significant difference. Conclusion: the results of this study demonstrated that even after one and half years after bam earthquake the PTSD prevalence in Kerman city which located near the bam and had no destruction and mortality like bam is still high, getting chronic form and proper interventions are needed for decreasing this disorder in both cities

 
کلید واژه : : بم، كرمان، اختلال استرس پس از سانحه، زلزله.
خروجی به XML دانلود فایل

کلیه حقوق برای فصلنامه علمی امداد و نجات محفوظ است Quarterly Scientific Journal of Rescue & Relief
Powered by AlgoPars Software Co.Last update : 1393/04/10