:: دوره 9، شماره 3 - ( 5-1397 ) ::
جلد 9 شماره 3 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و ارتقای روحیه نوآوری با فرهنگ مشارکتی سازمانی در جمعیت هلال احمر
دکتر محبوبه سلیمان پورعمران ، اقای محسن نیستانی
گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران
چکیده:   (167 مشاهده)

مقدمه: برنامه ریزی استراتژیک  منابع انسانی  با  برقراری اهداف منابع انسانی و توسعه استراتژی های منابع انسانی از طریق بسیج، توسعه و نگهداری منابع انسانی در تحقق اهداف سازمانی نقش بسزایی دارد.

روش: روش تحقیق حاضر، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی که تعداد 122 نفر می­باشند. به دلیل کم بودن تعداد جامعه، از روش تمام شماری استفاده شد. ابزار گرداوری داده ها برای متغییر برنامه ریزی استراتژیک  منابع انسانی پرسشنامه رضایی (1389)، برای سنجش ارتقای روحیه نوآوری سازمانی از پرسشنامه چوپانی(1390) و برای سنجش فرهنگ مشارکتی سازمانی از پرسشنامه شیخلویی (1389)  استفاده شد. روایی از نوع صوری و محتوایی بود و  پایایی از طریق  ضریب الفای کرونباخ برای هر سه پرسشنامه به ترتیب 84/0 ، 84/0 و86/0 بدست آمد. جهت تحلیل داده ها از آرمون آماری همبستگی پیرسون توسط نرم افزار spss نسخه 23 استفاده شد.  

یافته ها: نتایج همبستگی بین برنامه ریزی استراتژیک  منابع انسانی و مؤلفه های (اصلاح ساختارهای نظام های استخدامی ، اصلاح نظام آموزشی نیروی انسانی) و ارتقای روحیه نوآوری سازمانی مؤلفه های (نوآوری تولید، نوآوری فرایندی، نوآوری اداری) بر روی فرهنگ مشارکتی سازمانی در جمعیت هلال احمر خراسان شمالی به ترتیب 84/0 83/،0، 86/0 ، 83 /0، 85 /0، 85 /0، 86 /0 می باشد.

بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد بین برنامه ریزی استراتژیک  منابع انسانی و  ارتقای روحیه نوآوری سازمانی با  فرهنگ مشارکتی سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نوآوری اداری بیشترین ارتباط را و اصلاح ساختارهای نظام های استخدامی کمترین ارتباط را بر اثربخشی فرهنگ مشارکتی کارکنان دارد.

واژه‌های کلیدی: ارتقای روحیه نوآوری سازمان، برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی، فرهنگ مشارکتی سازمانی
متن کامل [PDF 666 kb]   (63 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي


XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 3 - ( 5-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها