:: دوره 9، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) ::
جلد 9 شماره 2 صفحات 63-82 برگشت به فهرست نسخه ها
طراحی الگوی نهادینه‌سازی یادگیری سازمانی وتحلیل ارتباطی آن با خودکارآمدی
علیرضا ابراهیمی* ، علی نصر اصفهانی، علی اکبر نیلی پور طباطبایی
دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، پژوهشگاه شاخص پژوه، اصفهان، ایران
چکیده:   (564 مشاهده)
مقدمه: این پژوهش با هدف طراحی الگوی نهادینه‌سازی یادگیری سازمانی و تحلیل ارتباط آن با خودکارآمدی در جمعیت هلال‌احمر انجام شده است.
روش: این تحقیق از نوع تحلیلی اکتشافی است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه به میزان 215 نفر تعیین شد. به منظور طراحی مدل نهادینه‌سازی یادگیری سازمانی، پس از مطالعۀ متون عام جامعه‌شناسی و پایگاه‌های علمی،450 مفهوم در خصوص نهادینه‌کردن فرهنگ به طور عام‌ استخراج شد و با روش دلفی در اختیار صاحب‌نظران دانشگاهی و متخصصان جمعیت هلال‌احمر قرار داده شد تا از نظر خبرگان تأیید شود. در ادامه و پس از تأیید، حدود هفتاد و سه مفهوم در زمینۀ نهادینه‌کردن فرهنگ یاد‌گیری سازمانی مورد اتفاق نظر خبرگان قرار گرفت و پرسشنامه تهیه شد. در اولین مرحله با توجه به انجام تحلیل عامل اکتشافی و با استفاده از نرم‌افزار spss روی هفتاد و سه مفهوم، پنج مؤلفۀ اصلی شامل مدیریتی، اهداف، فرهنگی، استراتژیک و یادگیری شناسایی و با توجه به ادیبات تحقیق نام‌گذاری شدند. در دومین مرحله، تکنیک و نرم‌افزار دیماتل برای تعیین میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیر‌پذیری بین معیارها استفاده شد و در مرحلۀ سوم با استفاده از نرم‌افزار لیزرل الگوی نهادینه‌سازی یاد‌گیری سازمانی طراحی شد.
یافته‌ها  با توجه به طراحی الگوی نهادینه‌سازی یاد‌گیری سازمانی در ادامه به پاسخگویی هدف تحقیق مبنی بر اینکه بین مؤلفه‌‌های الگوی نهادینه‌کردن یادگیری سازمانی یعنی عوامل فرهنگی، مدیریتی، اهداف، استراتژیک و یادگیری با ابعاد خودکارآمدی یعنی تجربه‌‌های موفق، ترغیب‌های کلامی یا اجتماعی، حالات عاطفی و فیزیولوژیک رابطه وجود دارد، تأیید شد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام ارتباط بین مؤلفه‌‌های نهادینه‌سازی یادگیری سازمانی با ابعاد خودکارآمدی یعنی تجربه‌‌های موفق، ترغیب‌های کلامی یا اجتماعی، حالات عاطفی و فیزیولوژیک معنادار بوده است.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج باید گفت که برای ارایه الگوی نهادینه‌سازی یادگیری سازمانی لازم است بین مؤلفه‌‌های الگوی نهادینه‌کردن یادگیری سازمانی یعنی عوامل فرهنگی، مدیریتی، اهداف، استراتژیک و یادگیری با ابعاد خودکارآمدی یعنی تجربه‌‌های موفق، ترغیب‌های کلامی یا اجتماعی، حالات عاطفی و فیزیولوژیک، ارتباطی تنگاتنگ باشد تا خودکارآمدی بهتر بتواند نهادینه‌شدن سرمایۀ دانشی جمعیت هلال‌احمر را محقق سازد.
 
واژه‌های کلیدی: واژگان کلیدی: خودکارآمدی، یادگیری سازمانی، نهادینه‌سازی یادگیری سازمانی، تجربه‌‌های موفق، ترغیب‌‌های کلامی
متن کامل [PDF 998 kb]   (168 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پژوهشی


XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها