:: دوره 9، شماره 1 - ( بهار 1396 ) ::
جلد 9 شماره 1 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و اثر بخشی رهبری تیمی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
مریم خیری ، حمید شفیع زاده، مهدی رسولی
دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد ورامین
چکیده:   (109 مشاهده)
مقدمه: هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه بین هوش ‌اخلاقی و اثربخشی رهبری تیمی جمعیت هلال‌احمر می باشد.
 
روش:  این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعۀ آماری آن شامل تمامی کارکنان و مدیران جمعیت هلال‌احمر در استان تهران به تعداد 3450 نفر است که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه لازم 341 نفر تعیین شد. دو پرسشنامه استاندارد، متغیر هوش‌اخلاقی لنیک و کیل (2011) (40 سؤال) و رهبری تیمی کیم (2002) (45 سؤال) را می‌سنجد. روش‌های آمار استنباطی از نوع پارامتریک، از قبیل آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای اطمینان از نرمال بودن داده‌ها و مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به کمک نرم‌افزار لیزرل برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است
یافته‌ها: مهم‌ترین یافته‌های تحقیق نشان داد که بین هوش اخلاقی و هر یک از مؤلفه‌های آن با رهبری تیمی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 
واژه‌های کلیدی: هوش اخلاقی، اثربخشی رهبری، جمعیت هلال احمر
متن کامل [PDF 824 kb]   (52 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پژوهشی


XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 1 - ( بهار 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها