:: دوره 9، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) ::
جلد 9 شماره 2 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
تبیین روابط میان ابعاد اخلاق کاری، پیشینه فردی باورهای اخلاق کاری و رفتار کاری کارکنان (مطالعه موردی: سازمان‌های خدمات‌رسان استان کرمان)
دکتر محمد مهدی رشیدی، دکتر ایرج سلطانی، اقای بهنام سعیدی
دانشجو
چکیده:   (206 مشاهده)
مقدمه
تحقیق حاضر با هدف تبیین روابط میان ابعاد اخلاق کاری، پیشینه فردی باورهای اخلاق کاری و رفتار کاری انجام گردید.
این پژوهش در سازمان‌های خدمات رسان (سازمان آب، برق، گاز و مخابرات) انجام می پذیرد از آنجایی که نوع خدمت این سازمان‌ها برای افراد جامعه بسیار حائز اهمیت بوده و در زندگی روزمره آنها نقش مهمی ایفا می کند و هر گونه ضعف از جمله ضعف اخلاقی موجب بروز مشکلات و در نتیجه نارضایتی قشر وسیعی از افراد جامعه می شود، بحث اخلاق کاری از اهمیت ویژه ای در این سازمانها برخوردار می گردد و عدم توجه به اخلاق کاری به صورت پنهان و یا آشکار افزایش هزینه عملکردی را به دنبال خواهد داشت. این هزینه را می توان در حوزه های مختلف سازمان شناسایی کرد از جمله کاهش بهره وری، کندی پویایی سازمان، عدم شفافیت و بهم ریختگی ارتباطات سازمانی. با توجه به سابقه فعالیت پژوهشگر در دستگاه‌های اجرایی استان کرمان و آگاه شدن از مشکلات و نارضایتی آنها طی این سال‌ها، محقق بر آن شد که پژوهشی در زمینه اخلاق کاری انجام دهد
روش
از نظر روش و ماهیت توصیفی-پیمایشی و از حیث هدف پژوهشی کاربردی است. جامعه آماری شامل 521 نفر از کارکنان و مدیران سازمان‌های خدمات رسان است. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 221 نفر انتخاب گردید. جهت سنجیدن روایی و پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده. داده‏های جمع‏آوری شده به کمک نرم‏افزارهای SPSS و LISREL مورد سنجش قرار گرفت.
یافته ها
در نهایت یافته‌ها نشان داد، میان ابعاد اخلاق کاری، پیشینه فردی باورهای اخلاق کاری و رفتار کاری کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری
ایجاد فضای کاری اخلاقی به تناسب برای هر سازمان و هر فردی مهم قلمداد می‌شود؛ چرا که فضای کاری اخلاقی بر نگرش و احساس کارکنان در چگونگی درک برخورد با مشتریان و دیگر همکاران خود تأثیرگذار است. بنابراین، سازمانها با هدف تدوین هنجارهای اخلاقی قابل قبول انتظار دارند که کارکنان، متناسب با اخلاقیات عمل نمایند تا این جو اخلاقی ایجاد شده، باعث پیدایش فضای کاری اخلاقی گردد. به همین منظور، براساس پژوهش‌های گذشته که به بررسی درک عواقب بدبینی اعضای هیات علمی به فضای کار خود پرداختند، بیان شد که فضای کاری اخلاقی در شکل‌گیری رفتار و نگرش افراد سازمان تأثیر بهسزایی دارد. زمانی که کارکنان، سازمان خود را به طور کامل درک کنند با ایجاد دلبستگی عاطفی نسبت به سازمان خود متعهدتر عمل نموده و به تبع آن موفقیت سازمان به طور چشمگیر افزایش می‌یابد. بنابراین ایجاد فضای کاری اخلاقی مناسب باعث افزایش تعهد در سازمان می‌شود.
 
واژه‌های کلیدی: اخلاق، اخلاق کاری، رفتار کاری، عملکرد درون نقشی، عملکرد برون نقشی، باورهای اخلاق کاری.
متن کامل [PDF 1221 kb]   (73 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: پژوهشی


XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها