آئین نامه حمایت از پایان نامه

آئین‌نامه حمایت از پایان ‏نامه‏‏ ‌های تحصیلی

مؤسسه آموزش عالی علمی_کاربردی هلال ایران در راستای اهداف جمعیت هلال احمر و رسالت آموزشی پژوهشی خود و به منظور گسترش فعالیت‌های پژوهشی به خصوص در عرصه ملی و نیز قدردانی از محققان ارجمند براساس مواد ذیل تسهیلات مالی برای پایان ‏نامه‏‏ ‌های دانشجویی ارائه می‏نماید:
ماده 1: تسهیلات مالی به پایان ‏نامه‏‏ ‌هایی تعلق می‏گیرد که در راستای اولویت‏های پژوهشی اعلام شده توسط مؤسسه باشد.
مرجع تشخیص معاونت پژوهشی مؤسسه می‏باشد.
ماده 2 : طرح پیشنهادی پایان ‏نامه‏ (پروپوزال) باید قبل از اجرا به تأیید شورای پژوهشی مؤسسه برسد.
تبصره 1: علاوه برطرح پیشنهادی پایان ‏نامه‏، صلاحیت علمی اساتید راهنما و مشاور نیز باید به تأیید شورای پژوهشی مؤسسه برسد.
تبصره 2: درصورتی که با تشخیص شورای پژوهشی مؤسسه موضوع پایان ‏نامه‏ درارتباط با اهداف و یا عملکرد یکی از معاونت‌ها، ادارات و یا سازمان‌های جمعیت هلال احمر باشد نیاز به تأیید آن حوزه نیز می‏باشد.
تبصره 3: پایان ‏نامه‏‏ ‌هایی که قبلاً طرح پیشنهادی آنها برای تأیید شورای پژوهشی ارسال نشده است متن نهایی آنها حداکثر تا یک سال بعد از چاپ قابل بررسی هستند.
ماده 3 : متن کامل پایان ‏نامه‏ نیز باید به تأیید شورای پژوهشی مؤسسه ودر صورت لزوم حوزه مربوطه در جمعیت برسد.
تبصره 4 : در صورتی که شورای پژوهشی مؤسسه ضروری بداند، مجری پایان ‏نامه‏ موظف است در جلسه شورای پژوهشی حضور یافته و به سوالات اعضای شورای پژوهشی درارتباط با پایان ‏نامه‏ پاسخ گوید.
ماده 4 : پایان ‏نامه‏‏ ‌های پذیرفته شده، توسط شورای پژوهشی مؤسسه درجه‏بندی 
شده (‌عالی، خوب، متوسط ، ضعیف) و بر اساس مقطع تحصیلی طبق جدول زیر مشمول تسهیلات مالی خواهند شد :


تبصره 5 : اگر مجری پایان ‏نامه‏ بیش از یک نفر باشد مبلغ اختصاص یافته به نسبت مساوی بین آنها تقسیم می‏شود.
ماده 5 : درمورد پایان ‏نامه‏ ‌هایی که به صورت مقاله نیز در مجلات معتبر علمی چاپ شوند، علاوه بر تسهیلات فوق‏الذکر تسهیلات مربوط به چاپ مقاله نیز براساس آئین‏نامه مربوطه پرداخت خواهد شد.
ماده 6 : تسهیلات مالی ذکر شده برای دانشجویان مراکزآموزش عالی داخل و خارج کشور که مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات وفناوری و یا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی قرارگرفته باشند اعم از دولتی، آزاد و غیرانتفاعی درنظرگرفته می‏شود.
ماده 7 : تعداد پایان ‏نامه‏‏ ‌های پذیرفته شده توسط مؤسسه در یک سال بستگی به بودجه پژوهشی مؤسسه داشته و مرجع تعیین آن رئیس مؤسسه می‏باشد.
ماده 8 : دانشجوی ارائه دهنده پایان ‏نامه‏ موظف است گواهی قبولی پایان ‏نامه‏ تحصیلی را از دانشگاه یا مؤسسه مربوطه ارائه نماید.
ماده 9 : درصورتی که پایان ‏نامه‏‏ای ‏از تسهیلات مالی مشمول این آئین‏نامه برخوردار شود، نمی‏توان عین یا مشابه آن را به عنوان طرح تحقیقی به این مؤسسه ارسال نمود.
ماده 10 : دانشجو موظف است عبارت زیر را درصفحات ابتدایی پایان ‏نامه‏ (قبل ازمتن اصلی)‌ ذکر نماید :
«این پایان ‏نامه‏ با حمایت مالی مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی هلال ایران به انجام رسیده است
همچنین دانشجو واستاد راهنما هنگام ارائه پایان ‏نامه‏ در مجامع علمی و تحقیقی موظف به ذکر مطلب فوق می‏باشند.
ماده 11 : مؤسسه در انتشار نتایج پایان ‏نامه‏ با درج اسامی و عناوین درهرجا که صلاح بداند مجاز است.
ماده 12 : مدارک لازم برای بررسی پایان ‏نامه‏ درشورای پژوهشی مؤسسه شامل موارد ذیل می‏باشد:
- فرم پیشنهادی پایان ‏نامه‏ (پروپوزال) براساس فرم استاندارد مؤسسه قبل از شروع پایان ‏نامه‏. در فرم پیشنهادی باید اسامی اساتید راهنما و مشاور نیز ذکر شود.
- متن نهایی پایان ‏نامه‏
- گواهی تأیید پایان ‏نامه‏ ومقطع آموزشی ازمراکز آموزشی مربوطه
- کپی کارت شناسایی
- برگه تکمیل شده تقاضای تسهیلات مالی پایان ‏نامه‏ ها
ماده 13 : دانشجو موظف است پس ازتأیید پایان ‏نامه‏ در شورای پژوهشی مؤسسه، سه نسخه کامل و جلد شده همراه با فشرده آن را به معاونت پژوهشی مؤسسه تحویل دهد.
این آئین‌نامه مشتمل بر 13 ماده و 5 تبصره در شورای پژوهشی مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی هلال ایران مورخ 19/11/83 به تصویب رسید.


View: 4381 Time(s)   |   Print: 584 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2023 CC BY-NC 4.0 | http://www.journalsystem.ir/demo5

Designed & Developed by : Yektaweb