درباره فصلنامه

صاحب امتیاز:  مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی هلال‌ایران
سردبیر: دکتر سید جمال الدین طبیبی
 مدیر مسئول‌: دکتر احمد سلطانی
کمیتۀ اجرایی‌:  دکتر نادر اویسی
ویراستار و صفحه آرا: دکتر اشرف سادات موسوی
بخش الکترونیک: زهرا زارع طوسی


هیئت تحریریه:
دکتر احمد سلطانی (استادیار  موسسه آموزش  عالی هلال ایران)
دکتر احمدعلی نوربالا (استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دکتر علیرضا مصداقی‌نیا  (استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دکتر محمدحسین تقدیسی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران)
دکتر سیدعلی حسینی  (استاد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)
دکتر سیدحسن حسینی  (استاد، دانشگاه صنعتی شریف)
دکتر علی‌رضا فلاحی (استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
دکتر کتایون جهانگیری (دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
دکتر پرویز مژگانی (استادیار، مؤسسه آموزش عالی هلال ایران)
دکتر مهدی نجفی (استادیار، مؤسسه آموزش عالی هلال ایران)
دکتر علی‌اصغر هدایی (استادیار، مؤسسه آموزش عالی هلال ایران)


چاپ و نشر: مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی هلال ‌ایران
 آدرس دفتر نشریه: تهران، خیابان فلسطین، خیابان ‌ایتالیا، پلاک ۱، مؤسسه آموزش عالی علمی‌- کاربردی هلال ایران، معاونت پژوهش، دفتر فصلنامۀ علمی- پژوهشی امداد و نجات
 صندوق پستی دفتر نشریه:۱۴۱۶۶- ۴۴۹۹۳
تلفن دفتر نشریه:۶۰-۸۸۹۹۳۹۵۹-۰۲۱  داخلی ۵۰۴ و ۵۱۸
نمابر دفتر نشریه: ۸۸۹۵۴۰۰۷
مقالات فصلنامه علمی- پژوهشی  امداد و نجات در پایگاه های اطلاعاتی زیر نمایه می‌شود:
                               SID, Civilica, Magiran & RICeST

View: 10572 Time(s)   |   Print: 739 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2023 CC BY-NC 4.0 | http://www.journalsystem.ir/demo5

Designed & Developed by : Yektaweb