راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان
فصلنامه علمی- پژوهشی امداد و نجات نشریه رسمی جمعیت هلال‌‌احمر جمهوری اسلامی ایران است و حاصل پژوهش محققان را در زمینه‌های مدیریت امداد و نجات و مدیریت سوانح به چاپ می‌رساند. تمامی مقالات پژوهشی در حوزه‌های بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی که به نحوی به هر یک از رشته‌های فوق مرتبط و قبلاً در هیچ مجله علمی- پژوهشی دیگری به چاپ نرسیده باشند، پذیرفته می‌شوند

شرایط پذیرش مقاله 
1- مقاله به زبان فارسی روان و با رعایت کامل قواعد دستوری نوشته شود و در صورت امکان از ذکر اصطلاحات خارجی که معادل مناسبی در زبان فارسی دارند،‌ خودداری گردد.
2- نویسندگان باید در فرم درخواست انتشار تعهد نمایند که مطالب ارائه شده، در نشریه دیگری چاپ نشده و هم ‌زمان برای سایر نشریات ارسال نشده باشد
3- علاوه بر مقالات تحقیقی، مقاله مروری روزآمد از افراد صاحب‌نظر، گزارش مورد یا گزارش موارد ، گزارش اپیدمیولوژیک، گزارش کوتاه و نامه به سردبیر نیز پذیرفته می‌شود
4- مقاله ارسالی باید دارای حاشیه مناسب در هر طرف و یک خط در میان با قلم فارسی12 Lotus و انگلیسی Times New Roman 12، توسط نرم‌افزار Wordتایپ و از طریق سیستم Online برای مجله ارسال گردد.
5- مقالات تحقیقی باید شامل قسمت¬های چکیده و کلمات کلیدی به زبان فارسی، مقدمه، روش‌ها، یافته‌ها، ‌بحث، نتیجه‌گیری، سپاسگزاری (در صورت لزوم)، فهرست منابع و‌ در پایان چکیده و کلمات کلیدی به زبان انگلیسی باشد. هر یک از این قسمت‌ها در صفحات جداگانه تایپ شود و تمام صفحات مقاله شماره‌گذاری گردد. چکیده باید ساختاری تهیه شود و شامل قسمت های مقدمه، روش‌ها، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و کلمات کلیدی (3 تا 5 واژه) باشد
6- صفحه اول شامل عنوان مقاله، نام و نام‌خانوادگی کامل نویسنده (نویسندگان)، مرتبه علمی، سمت، نشانی دقیق محل کار، شماره تلفن و نمابر و E-mail باشد و به صورت مجزا تایپ شود. در مورد مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، زیر نام نویسنده (یا رابطی) که در مورد مقاله می‌توان با ایشان مکاتبه ‌کرد، خط کشیده شود. همچنین ترتیب اسامی نویسندگان مشخص باشد. مقاله باید علاوه بر عنوان اصلی یک عنوان کوتاه شده حداکثر در 40 حرف با احتساب فاصله داشته باشد.
7- جداول، ‌نمودارها و تصاویر هر کدام در یک صفحه جداگانه با ذکر شماره، ‌عنوان و زیرنویس ها، ضمیمه مقاله باشد. در متن به شماره جداول، ‌نمودارها و تصاویر اشاره و محل قرار گرفتن آنها مشخص گردد
8- عکس‌های ارسالی باید واضح و اصل باشند و حداقل دو نمونه از هر کدام از آنها ارسال گردد. پشت هر عکس جهت و شماره منطبق با آن در متن ذکر گردد. به گمنام ماندن و حفظ اسرار اشخاص مورد مطالعه در مقاله توجه شود و در صورت امکان در عکس ها چشم های اشخاص پوشانده شود
9- منابع به زبان انگلیسی تهیه شوند و به ترتیب استفاده از آنها در متن مقاله شماره گذاری شوند. منابع موجود در متن مقاله، به ¬صورت عدد در پرانتز نوشته شود. نمونه¬هایی از روش ذکر منابع در ادامه ارائه شده است
الف) اگر منبع فصلی از یک کتاب باشد:‌
خانوادگی و مخفف نام نویسنده یا نویسندگان فصل. شماره یا نام فصل، مشخصات نویسنده یا نویسندگان اصلی کتاب، عنوان کتاب، شماره چاپ، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر، سال انتشار، صفحات
Philips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke, In: Large JH, Brenner BM, editors. Hypertension: Pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995: 465-78.
در صورتی که منبع فصلی از یک کتاب فارسی باشد در پایان [In Persian] داخل گیومه قید گردد.
ب) اگر منبع مورد استفاده مجله باشد
نام خانوادگی و مخفف نام نویسندگان، عنوان مقاله، (مخفف)‌ نام مجله، سال انتشار، ‌دوره: صفحات
Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med, 1996; 124:980-3. 
در صورتی که منبع استفاده شده، مجله فارسی باشد در پایان عبارت [In Persian] داخل گیومه قید گردد
Haghparast A, Ekhlaspour L, Navadeh KS, et al. Role of gonadectomyt in development of hyperalgesia induced by pavtial sciatic never ligation in male mice. Tabib-e-sharghm journal of Zahedan University of Medical Sciences Health Services, 2006; 8(1):37-45. [In Persian]

ج) اگر منبع از اینترنت گرفته شده باشد:
Laporte RE, marler E, Akazaw S, Sauer F. The death of biomedical journal. BMJ [serial online]. 1995; 310:138-90.Available from: 
http://www.bmi.com. rchive/6991ed2.htm. Accessed September 26, 1996.
Hoffman DL. St John,s Wort.1995;[4screans].Available at:URL://healthly/net/library/books/Hoffman/materiamedic a/stjohna.htm. Accessed July 16, 1998. Gerohna ES. Antisocial behavior. Arch Gen Psychiatry [serial on CD-ROM]. 1995; 52:900-901
توجه: در صورتی که تعداد نویسندگان از سه نفر بیشتر باشد، پس از نام نفر سوم از عبارت همکاران و یا et al استفاده شود. به هنگام نوشتن منبع به نشانه‌ها (نقطه، ویرگول و...) و نیز به وجود یا عدم وجود فاصله دقت شود
10- در گزارش کوتاه، بخش چکیده حداکثر در 200 کلمه تنظیم می شود و متن اصلی مقاله بخش‌های مختلف یک مقاله (شامل مقدمه، روش کار، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و تقدیر و تشکر) را داراست که حداکثر در 6 صفحه (شامل چکیده، متن اصلی، جداول، نمودارها، تصاویر و فهرست مراجع) خلاصه می¬شود. علاوه بر این رعایت مطالب ذکر شده در بندهای 4، 7، 8 و 9 الزامی است
11- اسامی خلاصه شده باید با نشانگر مشخص و در پاورقی به طور کامل آورده شوند
12- مقاله¬های رسیده، پس از اخذ نظر حداقل 3 داور برای اصلاح به نویسنده رابط عودت داده می‌شود؛ سپس مقاله اصلاح شده در جلسه هیئت تحریریه مطرح خواهد شد. مقالاتی که برای چاپ آماده شده-اند، به منظور تائید نهایی به نویسنده ارجاع داده می‌شود
13- مقالاتی که فاقد چهارچوب استاندارد مقالات علمی یا حاوی اشکالات املائی و انشائی عدیده باشند، قبل از ارسال به گروه داوران علمی برای اصلاح به نویسنده عودت داده خواهند شد
14- مسئولیت صحت علمی مطالب هر مقاله، ‌به عهده نویسنده (نویسندگان) است.
15- مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می¬داند. هیئت تحریریه در انجام اصلاحات (با تأیید مولف)‌ آزاد است
16- ترتیب درج مقالات به هیچ وجه مبیّن ارزش علمی آنها نیست.


View: 6899 Time(s)   |   Print: 624 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2023 CC BY-NC 4.0 | http://www.journalsystem.ir/demo5

Designed & Developed by : Yektaweb