فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات- نکات ضروری در ارسال مقاله
نکات ضروری در ارسال مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نکات ضروری و قابل توجه در ارسال مقاله به فصلنامه علمی - پژوهشی امداد و نجات

(لطفاً هنگام ارسال مقاله موارد زیر را رعایت فرمایید)

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات:
http://jorar.ir/find.php?item=1.44.17.fa
برگشت به اصل مطلب