فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات- هیأت تحریریه
هیأت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
ردیف نام و نام خانوادگی رتبه دانشگاهی دانشگاه محل خدمت رشته تحصیلی
دکتر سید امیر محسن ضیایی استاد علوم پزشکی شهید بهشتی ارولوژیست
احمد نوربالا استاد علومی پزشکی تهران دکترا روانپزشکی
دکتر علیرضا مصداقی نیا استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی ایران***** اپیدمیولوژیست بهداشت محیط
دکتر سید علی حسینی استاد تمام دانشگاه علوم بهزیستی توانبخشی توانبخشی
دکتر سید حسن حسینی استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف فلسفه و کلام اسلامی
دکتر علی اکبر جلالی استاد تمام علم و صنعت ایران IT
دکتر علی حائری استاد علوم پزشکی شهید بهشتی فارموکولوژی
دکتر سیدرضا رئیس کرمی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی فوق تخصص روماتولوژی کودکان
دکتر ژیلا صدیقی استاد پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی پزشکی
دکتر محمد حسین تقدیسی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی  ایران ارتقاء سلامت
دکتر کتایون جهانگیری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مدیریت خدمات بهداشتی
دکتر طاهره نصرآبادی استادیار دانشگاه آزاد پرستاری
دکتر پرویز مژگانی استادیار مؤسسه آموزش عالی هلال ایران پزشکی فیزیکی و توانبخشی
دکتر عباسعلی ناصحی استادیار مؤسسه آموزش عالی هلال ایران روانپزشکی
دکتر مهدی نجفی استادیار مؤسسه آموزش عالی هلال ایران پزشکی حوادث و بلایا سلامت در بلایا
دکتر علی اصغر هدایی استادیار مؤسسه آموزش عالی هلال ایران ژئومرفولوژی
دکتر مریم جلالی استادیار مؤسسه آموزش عالی هلال ایران اعضای مصنوعی
دکتر زهرا ملا محمد علیان مهریزی استادیار مؤسسه آموزش عالی هلال ایران کامپیوتر نرم‌افزار ( آموزش الکترونیکی، GIS)
مهندس پروین شفیعی مقدم مربی (دانشجوی دکتری) مؤسسه آموزش عالی هلال ایران بهداشت حرفه ای
دکتر حسن ابوالقاسم گرجی استاد تمام دانشگاه علومی پزشکی ایران مدیریت
دکتر رضا اندام دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود مدیریت برنامه‌ریزی در تربیت بدنی

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات:
http://jorar.ir/find.php?item=1.56.20.fa
برگشت به اصل مطلب