درباره فصلنامه

صاحب امتیاز: مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی هلال‌ایران
مدیر مسئول‌: دکتر احمد سلطانی
سردبیر:  دکتر سیدرضا رئیس کرمی
کمیتۀ اجرایی‌: دکتر زهرا ملامحمدعلیان مهریزی، مهندس نادر اویسی
 
هیئت تحریریه:
دکتر امیرمحسن ضیایی(استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
دکتر احمد سلطانی (استادیار  موسسه آموزش  عالی هلال ایران)
دکتر علی حائری (استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
دکتر احمدعلی نوربالا (استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دکتر علیرضا مصداقی‌نیا  (استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دکتر سیدعلی حسینی  (استاد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)
دکتر سیدحسن حسینی  (استاد، دانشگاه صنعتی شریف)
دکتر علی‌اکبر جلالی (استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران)
دکتر محمدحسین تقدیسی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران)
دکتر علی‌رضا فلاحی (استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
دکتر ژیلا صدیقی (استاد پژوهشکدۀ علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی)
دکتر حسن ابوالقاسم گرجی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران)
دکتر کتایون جهانگیری (دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
دکتر رضا اندام (دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر مریم جلالی (استادیار، مؤسسه آموزش عالی هلال ایران)
دکتر پرویز مژگانی (استادیار، مؤسسه آموزش عالی هلال ایران)
دکتر زهرا ملامحمدعلیان مهریزی (استادیار، مؤسسه آموزش عالی  هلال ایران)
دکتر عباسعلی ناصحی (استادیار، مؤسسه آموزش عالی هلال ایران)
دکتر مهدی نجفی (استادیار، مؤسسه آموزش عالی هلال ایران)
دکتر علی‌اصغر هدایی (استادیار، مؤسسه آموزش عالی هلال ایران)
مهندس پروین شفیعی مقدم (مربی، مؤسسه آموزش عالی هلال ایران)


هیأت داوران این شماره (به ترتیب حروف الفبا):
دکتر یاسمین استوار ایزدخواه، نادراویسی، جواد بابایی، دکتر عبدالرضا بابامحمودی، دکتر جواد پورکریمی، دکتر محمد‌رضا حیدری، دکتر خسرو رستمی، دکترساناز سهرابی‌زاده، دکتر مهراب شریفی ‌سده، دکتر ناهیدساریخانی، دکترمجید عبدالهی، دکتر شهاب عبدالهی فرد، دکتر شهلا کاظمی‌‌پور، دکتر علیرضا فلاحی، دکتر منیژه قهرودی‌تالی، دکتر زهرا ملامحمدعلیان مهریزی،‌ دکتر عباسعلی ناصحی، دکتر علی نعیمی، دکترعلی‌اصغرهدایی، دکترمحمد همتی
 
 کارشناس و مدیربخش الکترونیک: زهرا زارع طوسی
ویراستار و صفحه‌آرا: اشرف سادات موسوی
سئول روابط عمومی : مسعود رجبی

چاپ و نشر: مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی هلال ‌ایران
 آدرس دفتر نشریه: تهران، خیابان فلسطین، خیابان ‌ایتالیا، پلاک 1، مؤسسه آموزش عالی علمی‌- کاربردی هلال ایران، معاونت پژوهش، دفتر فصلنامه علمی- پژوهشی امداد و نجات
 صندوق پستی دفتر نشریه: 44993- 14166
تلفن دفتر نشریه:60-88993959-021 داخلی 504
نمابر دفتر نشریه: 88954007
آدرس پورتال فصلنامه:
www.jorar.ir

مقالات فصلنامه علمی- پژوهشی  امداد و نجات در پایگاه های اطلاعاتی زیر نمایه می‌شود:

                               
SID, Iran Medex, Magiran & RICeST


View: 9493 Time(s)   |   Print: 658 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2021 CC BY-NC 4.0 | http://www.journalsystem.ir/demo5

Designed & Developed by : Yektaweb